Contra-indicaties voor massage.


U mag zich niet laten masseren indien u last heeft van:


·    chronische infectieziekten

·    hartklachten, hoge en lage bloeddruk en diabetes

·    huidziekten

·    koorts/griep

.    maagzweer

·    open wonden en huidaandoeningen

·    reumatische aandoeningen

.    spastische verlammingen

·    spataderen

.    steenpuist (besmetting en uitbreidingsgevaar)

.    trombose

.    voetschimmel / eczeem


Ook is een massage niet geschikt als u net heeft gegeten u kunt het beste minimaal een uur van te voren hebben gegeten. Houdt hier rekening mee als u een afspraak gaat maken.Enkele regels die u in acht dient te nemen bij een behandeling:


Probeer op tijd te zijn. Verwacht u door omstandigheden te laat te komen laat dit dan zo vroeg mogelijk weten.


Het is in uw eigen verantwoording als u zich laat behandelen indien u aan een aandoening lijdt die vermeldt staat op mijn site bij contra indicaties.


Mi Deseo, Massage Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.


Bij twijfel of een behandeling wel goed voor u is, dient u contact op te nemen met uw arts.


Evenals dat u van de masseur hygiëne en een hygiënische behandeling mag verwachten, verwacht de masseur hygiëne van u. Het is zeer gewenst dat u vooraf thuis een douche of wasbeurt neemt.


Er is GEEN gelegenheid om voor of na de massage te douchen.


Mi Deseo, Massage Rotterdam behoudt zich het recht u te weigeren indien u onder invloed bent van drugs of als u agressief intimiderend gedrag vertoond; evenmin als u er niet voor openstaat of medewerking ontbreekt.


Er wordt strikte geheimhoudingsplicht van persoonlijke gegevens gehanteerd volgens de wet op privacy.


Tijdens de behandeling dient u uw telefoon uit te schakelen.Na behandeling bij VOORKEUR contant betalen.


Eventueel betaling via onderstaande credit cards mogelijk.