Contra-indicaties voor massage.


U mag zich niet laten masseren indien u last heeft van:


·    chronische infectieziekten

·    hartklachten, hoge en lage bloeddruk en diabetes

·    huidziekten

·    koorts/griep

.    maagzweer

·    open wonden en huidaandoeningen

·    reumatische aandoeningen

.    spastische verlammingen

·    spataderen

.    steenpuist (besmetting en uitbreidingsgevaar)

.    trombose

.    voetschimmel / eczeem


Ook is een massage niet geschikt als u net heeft gegeten u kunt het beste minimaal een uur van te voren hebben gegeten. Houdt hier rekening mee als u een afspraak gaat maken.Enkele regels die u in acht dient te nemen bij een behandeling:


*  Probeer op tijd te zijn. Verwacht u door omstandigheden te laat te komen laat dit dan zo vroeg     mogelijk weten.


*  Het is uw eigen verantwoording als u zich laat behandelen indien u aan een aandoening lijdt die     vermeldt staat op mijn site bij contra indicaties


*  Mi Deseo, Massage Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade en of  letsel als gevolg van     verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en of geestelijke aandoeningen, blessures     en medicijngebruik


*  Bij twijfel of een behandeling wel goed voor u is dient u contact op te nemen met uw arts


*  Evenals dat u van de masseur hygiëne en een hygiënische behandeling mag verwachten,

 verwacht de masseur hygiëne van u. Het is zeer gewenst dat u vooraf thuis een douche of     wasbeurt neemt


*  Mi Deseo, Massage Rotterdam behoudt zich het recht u te weigeren indien u onder invloedbent     van drugs of  als u agressief of intimiderend gedrag vertoond; evenmin als u er niet voor openstaat     of medewerking ontbreekt


*  Er wordt een strikte geheimhoudingsplicht van persoonlijke gegevens gehanteerd volgens de wet     op privacy


*  Tijdens de behandeling dient u uw telefoon uit te schakelen


*  Na behandeling contant betalen. Helaas zijn er geen andere  betalingsmogelijkheden beschikbaar