Contra-indicaties voor massage.

 

 

U mag zich niet laten masseren indien u last heeft van:

 

·    chronische infectieziekten

·    hartklachten, hoge en lage bloeddruk en diabetes

·    huidziekten

·    koorts/griep

.    maagzweer

·    open wonden en huidaandoeningen

·    reumatische aandoeningen

.    spastische verlammingen

·    spataderen

.    steenpuist (besmetting en uitbreidingsgevaar)

.    trombose

.    voetschimmel / eczeem

 

Ook is een massage niet geschikt als u net heeft gegeten u kunt het beste minimaal een uur van te voren hebben gegeten. Houdt hier rekening mee als u een afspraak gaat maken.

 

Enkele regels die u in acht dient te nemen bij een behandeling:

 

*  Probeer op tijd te zijn. Verwacht u door omstandigheden te laat te komen laat dit dan zo

   vroeg mogelijk weten.

 

*  Het is uw eigen verantwoording als u zich laat behandelen indien u aan een aandoening lijdt

   die vermeldt staat op mijn site bij contra indicaties

 

*  Mi Deseo, Massage Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade en of  letsel als gevolg

   van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en of geestelijke aandoeningen,

   blessures en medicijngebruik

 

*  Bij twijfel of een behandeling wel goed voor u is dient u contact op te nemen met uw arts

 

*  Evenals dat u van de masseur hygiëne en een hygiënische behandeling mag verwachten,

   verwacht de masseur hygiëne van u. Het is zeer gewenst dat u vooraf thuis een douche of

   wasbeurt neemt

 

*  Mi Deseo, Massage Rotterdam behoudt zich het recht u te weigeren indien u onder invloed

   bent van drugs of als u agressief of intimiderend gedrag vertoond; evenmin als u er niet voor

   openstaat of medewerking ontbreekt

 

*  Er wordt een strikte geheimhoudingsplicht van persoonlijke gegevens gehanteerd volgens

   de wet op privacy

 

*  Tijdens de behandeling dient u uw telefoon uit te schakelen

 

*  Na behandeling contant betalen (bij voorkeur gepast) Helaas zijn er geen andere betalings-

   mogelijkheden beschikbaar